0908709135

Son Shu Uemura 330

650.000  590.000 

Quy cách: Thỏi 3.4g

Xuất xứ: Made in Japa